Rapporteren van misbruik, overtredingen en schendingen van rechten

De content op Jimdo-sites is gecreëerd en gepubliceerd door de Jimdo-gebruiker. Jimdo heeft daarom geen directe invloed op de gepubliceerde content. Het is mogelijk dat Jimdo-sites gebruikt worden om content te publiceren die inbreuk maken op bepaalde rechten/wetten of deze schenden. Het is ook mogelijk dat de Jimdo-dienst misbruikt wordt om spam- of phishing-sites te creëren.

Als je een Jimdo-site vindt met content die bepaalde rechten/wetten schendt of die een spam- of phishing-site is, rapporteer deze sites dan aan ons via het corresponderende formulier hieronder. Om een tijdige en nauwkeurige reactie te kunnen geven heeft Jimdo gedetailleerde informatie en bewijs nodig, uiteraard afhankelijk van de specifieke overtreding/schending waar het om gaat.

Klik op ‘Contact’ en selecteer de juiste categorie. Ons team bekijkt dan je verzoek en neemt passende maatregelen.

Bedankt voor je hulp!